MENŞE ŞAHADETNAMESİ NEDİR : MOR GÜMRÜKLEME

1- GENEL TANIM

Bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan Menşe Şahadetnamesi zorunlu olmayıp, ithalatçı firmanın isteği üzerine düzenlenir.

Bu belge 1 (bir) orijinal, 2 (iki) kopya, 1 (bir) başvuru formu olmak üzere 4 nüshadan oluşmaktadır. 1 (bir) kopya ve başvuru formu Oda’da kalır. İthalatçı firmanın isteği üzerine daha fazla kopya (COPY) düzenlenebilir. Orijinal takıma ilaveten düzenlenecek her takım Menşe Şahadetnamesi COPY kaşesi ile onaylanır.

2- MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DÜZENLENECEĞİ ÜLKELER

Menşe Şahadetnamesi mal cinsi ve ülke ayrımı yapılmaksızın tüm dünya ülkelerine düzenlenebilir.

3- MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DOLDURULMASI

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi;

2 no.lu hane İthalatçı firma’nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma’nın açık adresi ve ülkesi;

Okumaya devam et “MENŞE ŞAHADETNAMESİ NEDİR : MOR GÜMRÜKLEME”

DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER : MOR GÜMRÜKLEME

20. yüzyıl, dünya siyasi sınırlarının yeniden şekillendiği, her alanda liberalleşme eğilimlerinin arttığı, Doğu Blokunun çöküşü ile iktisadi ve siyasi yeni blokların oluştuğu, yapılan ticaret anlaşmaları ile hemen her alanda yeni pazarların açıldığı, gelişen ticaret ortamı ile birlikte ortaya çıkan mal ve sermaye hareketlerinin ülkelerin dış ticaret hacmini daha da büyüttüğü bir dönem olmuştur.

ihracat belgeleri akış şeması
Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgelerin Akış Şeması

Dış ticaret, farklı ülkelerin firmalarının ya da kuruluşlarının gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler bütünüdür. Birbirinden uzakta, birbirini hiç tanımayan ekonomik sistemleri, paraları ve ticari alışkanlıkları bulunan, iş kültürleri birbirinden farklı olan firmaların ya da kuruluşların gerçekleştirdiği bu çok sayıda farklı işleve ve özelliğe sahip belgeli faaliyetler bütünüdür. Günümüzde, hızlı üretim imkanlarının ortaya çıkması, iletişim, ulaşım ve teknolojide hızlı gelişmelerin olması doğaldır ki dış ticaret faaliyetlerine küresel bir boyut kazandırmıştır. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticaretin gerçekleştirildiği ülkelere ve bu ülkelerin dış ticaret mevzuatına, ticarete konu ürünün özelliklerine, nakliye ve teslim şekline göre değişir.

Okumaya devam et “DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER : MOR GÜMRÜKLEME”