DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER : MOR GÜMRÜKLEME

20. yüzyıl, dünya siyasi sınırlarının yeniden şekillendiği, her alanda liberalleşme eğilimlerinin arttığı, Doğu Blokunun çöküşü ile iktisadi ve siyasi yeni blokların oluştuğu, yapılan ticaret anlaşmaları ile hemen her alanda yeni pazarların açıldığı, gelişen ticaret ortamı ile birlikte ortaya çıkan mal ve sermaye hareketlerinin ülkelerin dış ticaret hacmini daha da büyüttüğü bir dönem olmuştur.

ihracat belgeleri akış şeması
Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgelerin Akış Şeması

Dış ticaret, farklı ülkelerin firmalarının ya da kuruluşlarının gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler bütünüdür. Birbirinden uzakta, birbirini hiç tanımayan ekonomik sistemleri, paraları ve ticari alışkanlıkları bulunan, iş kültürleri birbirinden farklı olan firmaların ya da kuruluşların gerçekleştirdiği bu çok sayıda farklı işleve ve özelliğe sahip belgeli faaliyetler bütünüdür. Günümüzde, hızlı üretim imkanlarının ortaya çıkması, iletişim, ulaşım ve teknolojide hızlı gelişmelerin olması doğaldır ki dış ticaret faaliyetlerine küresel bir boyut kazandırmıştır. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, dış ticaretin gerçekleştirildiği ülkelere ve bu ülkelerin dış ticaret mevzuatına, ticarete konu ürünün özelliklerine, nakliye ve teslim şekline göre değişir.

Okumaya devam et “DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER : MOR GÜMRÜKLEME”