GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük Müşavirleri dış ticaret yapmak isteyen kişi veya kurumları temsil eden ve bu süreçte kendi adlarına ve başkası hesabına hareket eden kişilerdir.

İthalat ve ihracat kapsamında gümrük idaresine karşı yapılması
gereken işlemleri takip eden gümrük müşavirleri, hem dış ticaret yapmak isteyen kişilere hem de gümrük idaresine yardımcı olurlar.

Gümrük Müşavirlerinin yaptıkları işleri, bir temsil yetkisi belgesine dayandırmak zorunlulukları vardır, bu sebeple temsil ettikleri dış ticaret yapmak isteyen kişi yada kurumlardan aldıkları vekâlet kapsamında onlara vekaleten hareket
ederler.

Bu tanımları biraz daha açacak olursak, Gümrük Müşavirleri dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara müşavirlik hizmeti veren meslek mensuplarıdır diyebiliriz.

Okumaya devam et “GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ”

MENŞE ŞAHADETNAMESİ NEDİR : MOR GÜMRÜKLEME

1- GENEL TANIM

Bir malın menşeinin belirlenip belgelendirilmesinde kullanılan Menşe Şahadetnamesi zorunlu olmayıp, ithalatçı firmanın isteği üzerine düzenlenir.

Bu belge 1 (bir) orijinal, 2 (iki) kopya, 1 (bir) başvuru formu olmak üzere 4 nüshadan oluşmaktadır. 1 (bir) kopya ve başvuru formu Oda’da kalır. İthalatçı firmanın isteği üzerine daha fazla kopya (COPY) düzenlenebilir. Orijinal takıma ilaveten düzenlenecek her takım Menşe Şahadetnamesi COPY kaşesi ile onaylanır.

2- MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DÜZENLENECEĞİ ÜLKELER

Menşe Şahadetnamesi mal cinsi ve ülke ayrımı yapılmaksızın tüm dünya ülkelerine düzenlenebilir.

3- MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN DOLDURULMASI

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi;

2 no.lu hane İthalatçı firma’nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma’nın açık adresi ve ülkesi;

Okumaya devam et “MENŞE ŞAHADETNAMESİ NEDİR : MOR GÜMRÜKLEME”