GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük Müşavirleri dış ticaret yapmak isteyen kişi veya kurumları temsil eden ve bu süreçte kendi adlarına ve başkası hesabına hareket eden kişilerdir.

İthalat ve ihracat kapsamında gümrük idaresine karşı yapılması
gereken işlemleri takip eden gümrük müşavirleri, hem dış ticaret yapmak isteyen kişilere hem de gümrük idaresine yardımcı olurlar.

Gümrük Müşavirlerinin yaptıkları işleri, bir temsil yetkisi belgesine dayandırmak zorunlulukları vardır, bu sebeple temsil ettikleri dış ticaret yapmak isteyen kişi yada kurumlardan aldıkları vekâlet kapsamında onlara vekaleten hareket
ederler.

Bu tanımları biraz daha açacak olursak, Gümrük Müşavirleri dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara müşavirlik hizmeti veren meslek mensuplarıdır diyebiliriz.

Okumaya devam et “GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ”