GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük Müşavirleri dış ticaret yapmak isteyen kişi veya kurumları temsil eden ve bu süreçte kendi adlarına ve başkası hesabına hareket eden kişilerdir.

İthalat ve ihracat kapsamında gümrük idaresine karşı yapılması
gereken işlemleri takip eden gümrük müşavirleri, hem dış ticaret yapmak isteyen kişilere hem de gümrük idaresine yardımcı olurlar.

Gümrük Müşavirlerinin yaptıkları işleri, bir temsil yetkisi belgesine dayandırmak zorunlulukları vardır, bu sebeple temsil ettikleri dış ticaret yapmak isteyen kişi yada kurumlardan aldıkları vekâlet kapsamında onlara vekaleten hareket
ederler.

Bu tanımları biraz daha açacak olursak, Gümrük Müşavirleri dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara müşavirlik hizmeti veren meslek mensuplarıdır diyebiliriz.

Gümrük Müşavirliği ülkemizde kanunla kurulan ilk meslek olarak geçmektedir. Gümrük müşavirlik mesleğinin konusu, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü işlemlerin dolaylı temsilci sıfatıyla yürütülmesidir. Dolaylı temsil yoluyla eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler gümrük müşaviri aracılığıyla yürütülür. Gümrük müşavirleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri de yürütürler.

1909 yılından beri Türk Ticaret hayatında bulunan ve müşterilerine gümrükleme ve lojistik hizmetleri yanında, danışmanlık hizmeti veren, dış ticaretin her aşamasında görev alan ve dış ticaret sektörüne yön veren gümrük müşaviri kişiler, Türkiye genelinde gümrük idarelerinde işlem gören beyannamelerin %85′ini takip etmektedirler. Gümrük müşavirleri dış ticaret ve gümrük işlemleri ile ilgili konularda yazılı görüş verebilir; hakemlik, bilirkişilik ve benzeri işleri yapabilir.

Saygılar,
Mor Gümrükleme Ankara

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir